Hållbarhet

Vi tror på människors vilja att bygga en hållbar värld, där företag är drivkraften för förändring. Hållbar utveckling är integrerad i vår värdekedja och vi erbjuder produkter och lösningar som möter kundernas kvalitetsförväntningar och bidrar till att förbättra deras prestanda.

Vi har satt upp långsiktiga mål och de åtgärder som krävs för att uppnå dem. Vi mäter regelbundet våra prestationer med nyckeltal för hållbar utveckling.

 

TMT:s etiska riktlinjer och operativa riktlinjer (Code of Ethics och Code of Conduct) ligger till grund för samarbetet med våra intressenter.

 

Med hjälp av vårt tekniska kunnande och expertis vill vi erbjuda våra kunder de mest hållbara produkterna, tjänsterna och lösningarna. Våra medarbetare erbjuder specialiserad expertis och stöd till våra kunder i att välja den bästa produkten eller applikationen. Genom att hjälpa våra kunder att hitta optimala tekniska lösningar bidrar vi till att göra samhället mer hållbart.

 

Vi minimerar avfallet och ser allt avfall som en resurs. Som en del av vår strategi för hållbar utveckling vill vi minska vårt avfall så mycket som möjligt.