Kestävä kehitys

Uskomme ihmisten haluun rakentaa kestävää maailmaa, jossa yritykset ovat muutoksen liikkeellepaneva voima. Kestävä kehitys on integroitu arvoketjuumme ja tarjoamme tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden laatuodotuksia ja parantavat osaltaan heidän suorituskykyään.

 

Olemme asettaneet pitkän aikavälin tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi tarvittavia toimia. Mittaamme säännöllisesti suorituskykyämme kestävän kehityksen KPI-mittareilla.

 

TMT:n eettiset ohjeet ja toimintaohjeet (Code of Ethics ja Code of Conduct) toimivat pohjana yhteistyölle sidosryhmiemme kanssa.

 

Teknisen osaamisemme ja asiantuntemuksemme avulla haluamme tarjota asiakkaillemme kestävimmät tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Työntekijämme tarjoavat erikoisosaamista ja tukea asiakkaillemme parhaan tuotteen tai sovelluksen valinnassa. Auttamalla asiakkaitamme löytämään optimaaliset tekniset ratkaisut, autamme tekemään yhteiskunnasta kestävämmän.

 

Minimoimme jätteen ja näemme kaiken jätteen resurssina. Osana kestävän kehityksen strategiaamme haluamme vähentää jätettämme niin paljon kuin mahdollista.